Info 2de kleuterklas

Geplaatst op 19 feb 2018
Info 2de kleuterklas

We informeren jullie graag over de blijvende afwezigheid van juf Elke in onze 2de kleuterklas. Ze besliste om dit schooljaar niet terug te keren naar de klas. Hiervoor neemt ze een verlofstelsel tot het einde van dit schooljaar, een gunst die we haar toestaan.

Juf Elke blijft echter op onze school benoemd als kleuteronderwijzeres. Het is dus geen definitief vaarwel, zoals eerder dit schooljaar bij juf Anne-Sophie wel het geval was.

Vandaag start juf Anais tot het einde van dit schooljaar in onze 2de kleuterklas. Ze studeerde in juni 2017 af als kleuteronderwijzeres en deed reeds ervaring op. Tijdens de krokusvakantie was er reeds een overdracht tussen haar en juf Elke.

Je kan de nieuwe klasleerkracht via email bereiken op anais@sintlukasbasisschool.be

Tot slot, daar er geen oudercontact was voor de krokusvakantie organiseren we het oudercontact voor onze 2de kleuterklas op donderdag 29 maart 2018, net voor de paasvakantie. Gelieve dan alvast wat tijd in jouw agenda vrij te houden voor een gesprek over de vooruitgang van jouw kleuter als die in onze 2de kleuterklas zit. 

 

terug