Onze school

We willen een basisschool zijn waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en de ondersteuning krijgen om hun unieke plaats in de wereld te vinden.

Dit betekent dat onze aandacht uitgaat naar de individuele ontwikkeling van elk kind vanuit een kunstzinnige en creatieve invalshoek.

Leren is leuk als het aansluit bij wat kinderen echt bezighoudt. Ook vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen kunnen immers creatief aangebracht worden.

Ons project combineert de beste eigenschappen en leervormen van klassieke en methodescholen. Op deze manier bereiden we de kinderen voor om met succes aan gelijk welke vorm van secundair onderwijs te kunnen beginnen.

laatste nieuws

Algemene info schooljaar 2019 - 2020
Algemene info schooljaar 2019 - 2020

• GSM van onze school 0499 33 96 69 dankjewel om te bellen als jouw kind afwezig is en als je de uren van onze opvang niet haalt, dus na 17u30 pas op school kan zijn. • Zwemmen, normaal vanaf oktober...

MEER NIEUWS

Volgende activiteit

18 september 2019
ChitChat
MEER ACTIVITEITEN

Ons oudercomité

Winterfeest 2019
MEER INFO