Onze school

We willen een basisschool zijn waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en de ondersteuning krijgen om hun unieke plaats in de wereld te vinden.

Dit betekent dat onze aandacht uitgaat naar de individuele ontwikkeling van elk kind vanuit een kunstzinnige en creatieve invalshoek.

Leren is leuk als het aansluit bij wat kinderen echt bezighoudt. Ook vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen kunnen immers creatief aangebracht worden.

Ons project combineert de beste eigenschappen en leervormen van klassieke en methodescholen. Op deze manier bereiden we de kinderen voor om met succes aan gelijk welke vorm van secundair onderwijs te kunnen beginnen.

laatste nieuws

Evaluatie schooljaar 18-19
Evaluatie schooljaar 18-19

Beste ouder Als school evalueren we onszelf graag. Zodat we onze school samen met jou nog beter kunnen maken.  Via deze link kan je aan onze rondvraag, die we anoniem doen.  LINK  Je kan ...

MEER NIEUWS

Volgende activiteit

26 juni 2019
Oudercontact kleuter en lager
MEER ACTIVITEITEN

Ons oudercomité

Winterfeest 2019
MEER INFO