Onze school

We willen een basisschool zijn waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en de ondersteuning krijgen om hun unieke plaats in de wereld te vinden.

Dit betekent dat onze aandacht uitgaat naar de individuele ontwikkeling van elk kind vanuit een kunstzinnige en creatieve invalshoek.

Leren is leuk als het aansluit bij wat kinderen echt bezighoudt. Ook vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen kunnen immers creatief aangebracht worden.

Ons project combineert de beste eigenschappen en leervormen van klassieke en methodescholen. Op deze manier bereiden we de kinderen voor om met succes aan gelijk welke vorm van secundair onderwijs te kunnen beginnen.

laatste nieuws

Nieuws voor- en naschoolse opvang
Nieuws voor- en naschoolse opvang

Beste ouder We hebben nieuws over onze voor- en naschoolse opvang. Vanaf vandaag begint juf Inca Garnica op onze school te werken. Ze staat samen met juf Kadriye in voor de opvang. Dit wil zeggen dat juf Chl...

MEER NIEUWS

Volgende activiteit

19 september 2018
ChitChat
MEER ACTIVITEITEN

Ons oudercomité

Schone Lucht Acties #filtercaféfiltré
MEER INFO