zomerfotoschool

Onze school

We willen een basisschool zijn waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en de ondersteuning krijgen om hun unieke plaats in de wereld te vinden.

Dit betekent dat onze aandacht uitgaat naar de individuele ontwikkeling van elk kind vanuit een kunstzinnige en creatieve invalshoek.

Leren is leuk als het aansluit bij wat kinderen echt bezighoudt. Ook vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen kunnen immers creatief aangebracht worden.

Ons project combineert de beste eigenschappen en leervormen van klassieke en methodescholen. Op deze manier bereiden we de kinderen voor om met succes aan gelijk welke vorm van secundair onderwijs te kunnen beginnen.

laatste nieuws

Natuur2Daagse
Natuur2Daagse

Een frisse busrit bracht ons allemaal veilig naar De Hopper aan de andere kant van ons landje. Eens aangekomen was er even tijd om het domein te verkennen.  Nadien samen gezellig lunchen in het bos op een pl...

MEER NIEUWS

Nieuwste project

Odifiks • STEM academie
MEER PROJECTEN

Volgende activiteit

13 augustus 2017
Speelplein-week Sint-Lukas
MEER ACTIVITEITEN

Ons oudercomité

Donderdag 29 juni | Bloemenactie
MEER INFO