Onze school

We willen een basisschool zijn waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en de ondersteuning krijgen om hun unieke plaats in de wereld te vinden.

Dit betekent dat onze aandacht uitgaat naar de individuele ontwikkeling van elk kind vanuit een kunstzinnige en creatieve invalshoek.

Leren is leuk als het aansluit bij wat kinderen echt bezighoudt. Ook vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen kunnen immers creatief aangebracht worden.

Ons project combineert de beste eigenschappen en leervormen van klassieke en methodescholen. Op deze manier bereiden we de kinderen voor om met succes aan gelijk welke vorm van secundair onderwijs te kunnen beginnen.

laatste nieuws

Info 2de kleuterklas
Info 2de kleuterklas

We informeren jullie graag over de blijvende afwezigheid van juf Elke in onze 2de kleuterklas. Ze besliste om dit schooljaar niet terug te keren naar de klas. Hiervoor neemt ze een verlofstelsel tot het...

MEER NIEUWS