inschrijving

Beste toekomstige ouder, 


Ben je nog op zoek naar een basisschool waarin je jouw kind ziet opgroeien? Een school die kleinschalig is en een eigen uniek pedagogisch project heeft? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Elk schooljaar houden we 2 of meer open-school-momenten, dan kan je met onze werking komen kennismaken. De school aanvoelen en al jouw vragen op ons afvuren.


Je was welkom op maandag 10 februari 2020 om 19u of op dinsdag 11 februari 2020 om 9u. Heb je nog vragen over ons project dan kan dit best per telefoon, 02 217 77 00 en vragen naar Wim of Elke. 

Meer info over de procedure van aanmelden en inschrijven kan je vinden via deze URL. 

www.inschrijveninbrussel.be

 

De aanmeldingsperiode voor scholen in Brussel voor het schooljaar 2020-2021 is verlengd en loopt tot woensdag 20.05. Voor secundaire scholen is de aanmeldingsperiode verlengd tot vrijdag 24.04. Muntpunt helpt ouders die hun kind willen inschrijven via de telefoon.


Deel onderstaande informatie met je klanten door hen deze mail te bezorgen.

Wat?

Het gebouw van Muntpunt is gesloten. Maar ouders kunnen elke dinsdag en donderdag tussen 14:00 en 16:00 naar Muntpunt telefoneren voor persoonlijke hulp bij de aan­mel­dings­pro­ce­du­re via inschrijveninbrussel.be.

Hoe?

Bel elke dinsdag en donderdag tussen 14:00 en 16:00 naar nummer 02 278 11 11 en vraag naar hulp bij inschrijven.

Hou zeker het rijksregisternummer van het kind dat je wil inschrijven bij de hand.

Extra consultatiemoment

Er is een extra consultatiemoment voorzien op woensdag 20.05 tussen 14:00 en 16:00. Opgelet, het is die dag na 16:00 niet meer mogelijk om je kind in te schrijven.

Meer info?

www.inschrijveninbrussel.be

www.muntpunt.beThe registration period for Dutch-speaking schools in Brussels for the 2020 - 2021 school year has been extended until Wednesday 20.05. For secondary schools the registration period has been extended until Friday 24.04. Muntpunt helps parents who want to register their child over the phone.

Please share the information below with your customers by sending them this e-mail.

What?

Muntpunt (the building) is closed. But parents can telephone each Tuesday and Thursday between 14:00 and 16:00 for personal assistance with the application procedure on inschrijveninbrussel.be.

How?

Telephone us each Tuesday and Thursday between 14:00 and 16:00 at 02 278 11 11 and ask for assistance with registering.

Be sure to have the national registry number of the child you want to register at hand.

Extra consultation session

On Wednesday 20.05 between 14:00 and 16:00 there is an extra consultation session. Keep in mind that registration closes this day at 16:00.

More info?

www.inschrijveninbrussel.be

www.muntpunt.beLa période de préinscription dans les écoles néerlandophones de Bruxelles pour l’année scolaire 2020-2021 a été prolongée et s'étend jusqu'au mercredi 20.05. Pour les écoles secondaires, la période de préinscription a été prolongée jusqu'au vendredi 24.04. Muntpunt aide les parents par téléphone.

Partagez les informations ci-dessous avec vos clients en leur faisant parvenir cet e-mail.

Quoi ?

Muntpunt (le bâtiment) est fermé. Toutefois, les parents peuvent téléphoner chaque mardi et jeudi entre 14:00 et 16:00 pour obtenir une aide personnalisée dans la procédure de préinscription via inschrijveninbrussel.be.

Comment ?

Téléphonez-nous chaque mardi et jeudi entre 14:00 et 16:00 au 02 278 11 11 et demandez de l'aide pour l'inscription.

Veillez à avoir à portée de main le numéro de registre national de l'enfant que vous souhaitez inscrire.

Moment de consultation supplémentaire

Le mercredi 20.05, entre 14:00 et 16:00, il y a une séance de consultation supplémentaire. N'oubliez pas que les inscriptions se terminent ce jour-là à 16:00.

Plus d’informations ?

www.inschrijveninbrussel.be

www.muntpunt.be

Communicatie ouders

NIEUW • NEW • NOUVEAU 

11-09-20 Download hier > brief nieuw schooljaar 

11-09-20 Download hier > brief week van de mobiliteit 

09-09-20 Download hier > brief voor 3e graad 

meer info CLB NL - FR - EN - TR

09-09-20 Download hier de brief naar alle ouders 

meer info CBL NL - FR - EN - TR

01-09-20 Download hier onze jaarkalender  

Ga naar onze Vimeo account