terug

Project 'Je mag er zijn!' Welke spelletjes speel ik graag? Doe ik graag yoga? Bedankt aan alle ouders die kwamen helpen!

Onze klas

Werk

Glimlach

Zoek

Innoveer

 

Geef

Beweeg

Luister

Observeer

 

Durf

Zing

Probeer

Knoei

 

Struikel

Dans

Vraag 

 

Groei!