Moederdag 12 mei

Geplaatst op 10 mei 2013

De oorsprong van de huidige Moederdag ligt in Amerika. Daar werd in de Methodist Episcopal Church van Grafton, in West Virginia, op 12 mei 1907 voor het eerst moederdag gevierd. Het initiatief was genomen door Anna Jarvis (1864-1948), dochter van de plaatselijke methodistische predikant. Haar moeder Ann Reevers Jarvis was actief in het volksontwikkelingswerk en had daarbij geijverd ‘for better mothers, better homes, better men and women’. Om die gedachte kracht bij te zetten leek het haar goed een ‘memorial mother’s day for mothers living and dead’ te houden. Haar dochter voerde dit plan uiteindelijk uit. Als datum voor deze moederdag koos zij de tweede zondag in mei, de eerste zondag na het overlijden van haar eigen moeder op 9 mei 1905.

In katholieke landen worden moeders veelal op 15 augustus, op Maria-ten-hemelopneming, in het zonnetje gezet.
Het vieren van Moederdag op de tweede zondag van mei is traditie in Denemarken, Italië, Turkije, Australië, België, Amerika, Duitsland en Nederland.

terug