Info 2e leerjaar

Geplaatst op 3 jan 2020
Info 2e leerjaar

Beste ouder

Een nieuw jaar brengt een nieuwe halftijdse leerkracht met zich mee in de klas van jouw dochter of zoon.
Juf Winny en Silke zullen vanaf maandag ons 2e leerjaar voor hun rekening nemen. Juf Suzi gaat voltijds aan de slag als zorgleerkracht op onze school. 

Op niveau van onze scholengemeenschap BruNo onderhandelde we een extra halftijdse leerkracht voor zorg. Daardoor gingen we tijdens de kerstvakantie op zoek gaan naar een halftijdse juf die samen met juf Winny ons 2e leerjaar de nodige vaardigheden kan aanleren.

Juf Silke, die vroeger reeds op onze school werkte zag deze uitdaging helemaal zitten. Vanaf 6 januari 2020 is zij op maandag, dinsdag en tweewekelijks op woensdag titularis van ons 2e leerjaar.
Daar juf Suzi reeds halftijds zorgondersteuning deed leek het ons een logische en goede keuze om haar pakket uit te breiden naar een voltijdse opdracht. Dat is nu mogelijks gezien de extra zorguren die we bekomen hebben tot het einde van dit schooljaar. Zorguren die we in alle lagere schoolklassen zullen inzetten om leerlingen nog meer ondersteuning te kunnen bieden. 
 
Tot maandag, 
terug