Aandacht! School moet dicht!

Geplaatst op 21 okt 2020
Aandacht! School moet dicht!

Beste ouders
 

Deze avond kregen wij het bericht van een positief getest personeelslid. De school volgt nu de opgelegde procedure. Daar er sprake is van een hoog risico voor een groot deel van ons team zijn we genoodzaakt om een drastische beslissing te nemen en de school te sluiten voor de komende 2 schooldagen.

Op basis van een grondige analyse heeft de school in overleg met de interne preventiedienst van onze VZW, het CLB, de personeelsdelegatie en het schoolbestuur beslist om de school omwille van overmacht te sluiten van donderdag 22 oktober 2020 tot en met maandag 26 oktober 2020.  beslist om de school omwille van overmacht te sluiten van donderdag 22 oktober tot en met maandag 26 oktober 2020. Het is een beslissing die we met spijt in ons warm hart voor onze leerlingen en ons personeel nemen maar mét ons gezond verstand, met oog voor een maximale veiligheid van al onze leerlingen en personeelsleden. 

Voor maandag 26 okotober voorzien we noodopvang, hiervoor volgt er nog communicatie voor het weekend aanvangt. Dinsdag 27 oktober kan iedereen terug naar school komen. Voor morgen en vrijdag kunnen we helaas geen opvang alternatief voorzien omdat er niet voldoede tijd is om dit te organiseren. We begrijpen heel goed dat het voor vele onder jullie niet evident zal zijn. Maar we zien momenteel geen andere mogelijkheden. 

Voor onze school is dit geen gemakkelijke boodschap om te geven en voor jullie als ouders niet gemakkelijk te ontvangen. In deze onrustige tijden willen wij op een veilige manier samenleven en zorgen voor de gezondheid van iedereen.

De school blijft de situatie nauwlettend opvolgen met oog voor de richtlijnen vanuit de overheid. 

Met eventuele vragen of bezorgdheden kan u steeds bij ons terecht.Blijf het gezond houden, samen met wie u dierbaar is!


Groet,

Sint-Lukas Basisschool team 

 

 

Français  

 

 

Chers parents

Ce soir, nous avons reçu le message d'un membre du personnel testé positif. L'école suit désormais la procédure imposée. Comme il y a un risque élevé pour une grande partie de notre équipe, nous sommes obligés de prendre une décision drastique et de fermer l'école pour les 2 prochains jours d'école.

Sur la base d'une analyse approfondie, l'école, en concertation avec le service de prévention interne de notre VZW, le CLB, la délégation du personnel et la commission scolaire, a décidé de fermer l'école pour cas de force majeure du jeudi 22 octobre au lundi 26 octobre 2020. une décision que nous prenons avec regret dans notre cœur pour nos étudiants et notre personnel, mais avec notre bon sens, dans le souci de la sécurité maximale de tous nos étudiants et personnel.

Nous fournirons un abri d'urgence pour le lundi 26 octobre, pour lequel il y aura communication avant le début du week-end. Tout le monde peut rentrer à l'école le mardi 27 octobre. Malheureusement, nous ne pouvons pas proposer une alternative pour demain et vendredi car nous n'avons pas assez de temps pour organiser cela. Nous comprenons très bien que ce ne sera pas évident pour beaucoup d’entre vous. Mais nous ne voyons aucune autre possibilité pour le moment.

Pour notre école, ce n'est pas un message facile à transmettre et pas facile à recevoir pour vous en tant que parents. En ces temps troublés, nous voulons vivre ensemble en toute sécurité et prendre soin de la santé de chacun.

L'école continue de suivre de près la situation en tenant compte des directives gouvernementales.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez toujours nous contacter. Gardez-le en bonne santé, avec qui vous êtes cher!

Salutation,

Equipe de l'école primaire de Sint-Lukas
 

 

English  

 

 

Dear parents 

 

This evening we received the message from a positive tested staff member. The school is now following the imposed procedure. As there is a high risk for a large part of our team, we are forced to make a drastic decision and close the school for the next 2 school days. 

 

Based on a thorough analysis, the school, in consultation with the internal prevention service of our VZW, the CLB, the staff delegation and the school board, has decided to close the school due to force majeure from Thursday, October 22 to Monday, October 26, 2020. It is a decision that we regret in our heart for our students and our staff, but with our common sense, with an eye for the maximum safety of all our students and staff. 

We will provide emergency shelter for Monday 26 October, for which there will be communication before the weekend starts. Everyone can come back to school on Tuesday 27 October. Unfortunately, we cannot provide an alternative for tomorrow and Friday because there is not enough time to organize this. We understand very well that it will not be obvious for many of you. But we don't see any other possibilities at the moment. 

For our school this is not an easy message to give and not easy for you as parents to receive. In these troubled times we want to live together in a safe way and take care of the health of everyone. The school continues to closely monitor the situation with an eye for government guidelines. 

If you have any questions or concerns, you can always contact us.
Keep it healthy, together with who you are dear to! 

Greeting, Sint-Lukas Primary school team

 

 

Türk  

 

Sevgili ebeveynler 

 

Bu aksam, pozitif olarak test edilmis bir personelden mesaj aldik. Okul simdi dayatilan prosedürü takip ediyor. Ekibimizin büyük bir kismi için yüksek risk oldugundan, ciddi bir karar vermek ve önümüzdeki 2 okul günü için okulu kapatmak zorunda kaliyoruz. 

Okul, kapsamli bir analize dayanarak, VZW'mizin dahili önleme servisi, CLB, personel delegasyonu ve okul yönetim kurulu ile görüserek, 22 Ekim Persembe ile 26 Ekim 2020 Pazartesi arasinda mücbir sebepler nedeniyle okulu kapatmaya karar verdi. ögrencilerimiz ve personelimiz için gönülden pismanlikla ama sagduyumuzla, tüm ögrencilerimizin ve personelimizin maksimum güvenligi için verdigimiz bir karar. 26 Ekim Pazartesi için hafta sonu baslamadan önce iletisim kurulacak acil durum barinagi saglayacagiz. 27 Ekim Sali günü herkes okula dönebilir. Ne yazik ki yarin ve cuma için alternatif sunamiyoruz çünkü bunu organize etmek için yeterli zaman yok. Birçogunuz için bunun asikar olmayacagini çok iyi anliyoruz. Ancak su anda baska olasiliklar görmüyoruz. Okulumuz için bu, verilmesi kolay bir mesaj degildir ve ebeveynler olarak sizin için almasi kolay degildir. Bu sikintili zamanlarda, güvenli bir sekilde birlikte yasamak ve herkesin sagligina özen göstermek istiyoruz. Okul, durumu hükümet kurallarina göre yakindan izlemeye devam ediyor. 

Herhangi bir sorunuz veya endiseniz varsa, her zaman bizimle iletisime geçebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte saglikli tutun! 

 

Selamlama, Sint-Lukas Ilkokul takimi

terug