Week van de mooie tanden

Geplaatst op 12 mei 2015
Week van de mooie tanden

Sint-Lukas Basisschool, 20/05/2015

 

Chit-Chat: Mooie tanden

Naar de tandarts

•                     ga zeker 1 x per jaar naar de tandarts (2x is nog beter)

•                     de tandarts controleert op gaatjes (cariës), tandplak, tandsteen

•                     de tandarts kijkt bij kinderen scheefstand van tanden en kaken na

•                     de tandarts geeft raad, behandelt of verwijst je door

•                     zo voorkom je problemen zoals tandbederf en ontstekingen

Hoeveel kost het als ik met mijn kind naar de tandarts ga?

Twee belangrijke vragen om te stellen aan de tandarts:

–                    Bent u geconventioneerd? Dit betekent dat de tandarts een akkoord heeft gesloten met de ziekenfondsen om de officiële tarieven te vragen (zie tabel)

–                    Is een derdebetalersregeling mogelijk? (Voor mensen die de verhoogde tegemoetkoming ontvangen, passen sommige tandartsen dit systeem toe: meer uitleg verderop)

Bij de tandarts: officiële tarieven voor kinderen tot 18 jaar

 

Wat?

Prijs bij de tandarts:

Terugbetaald door mutualiteit:

Remgeld

(prijs – terugbetaald)

Raadpleging bij de tandarts

21, 60 euro

21, 60 euro

0 euro

Mondonderzoek

23, 21 euro

23, 21 euro

0 euro

Verzegelen van groeven en putjes

13, 92 euro

13, 92 euro

0 euro

Vulling melktanden op 1 tandzijde

44, 73 euro

44, 73 euro

0 euro

Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde

44, 73 euro

44, 73 euro

0 euro

Trekken van melktand/ blijvende tand

36, 30 euro

36, 30 euro

0 euro

Voor meer informatie en een uitgebreide lijst, zie:

http://www.hziv.be/tarieven-tandartsen-N.htm of

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_tandartsen_20150301.pdf   (Nederlandstalige versie)

http://www.hziv.be/tarieven-tandartsen-F.htm of

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_dentistes_20150301.pdf

(Franstalige versie)

Wat betekent 'derdebetalersregeling'?

Normaal gezien betaalt u de 'prijs bij de tandarts' (zie eerste kolom tabel) en krijgt u nadien een terugbetaling door uw mutualiteit (zie tweede kolom). Bij een derdebetalersregeling moet u de 'prijs bij de tandarts' niet betalen: de tandarts en de mutualiteit regelen de betaling onderling.

Sommige tandartsen passen deze regeling toe voor mensen met recht op de verhoogde tegemoetkoming (zie verder).

Verhoogde tegemoetkoming:

Ouders met een laag inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. In dat geval passen sommige tandartsen de derdebetalersregeling toe, ook voor de kinderen.

> Wie heeft recht op verhoogde tegemoetkoming?

Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:

1.                  ofwel ontvang je een specifieke uitkering (bv leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW)

2.                  ofwel ben je bij je mutualiteit ingeschreven binnen een speciale categorie ('wees' of 'niet begeleide minderjarige')

3.                  ofwel op basis van een laag inkomen > inkomensonderzoek

In geval 1 en 2 hoef je zelf niets te doen: je mutualiteit kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe.

In geval 3 kan je deze tegemoetkoming bij je mutualiteit aanvragen. Een consulent vult samen met jou de nodige documenten in.

> Hoe weet je dat je de verhoogde tegemoetkoming krijgt?

Je mutualiteit verwittigt je hiervan en je kan dit ook zien op de kleefbriefjes (navragen wat de regels binnen jouw mutualiteit zijn).

 

 

 

 

Beste ouder,

Volgende week van maandag 15 tot en met vrijdag 22 mei houden we onze “week van de mooie tanden”!

Wij nodigen jullie uit om op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8u50 en 9u15 mee jullie tanden te poetsen. Alle kinderen, ouders en leerkrachten poetsen samen hun tanden. We geven het goede voorbeeld.

Wat moeten jullie hiervoor meebrengen:

- Tandenborstel

- Wasbakje

- Bekertje

Tandpasta zal aanwezig zijn op school, water uiteraard ook.

Op woensdag is er ook ChitChat vanaf 8u30, dan geven we info mee voor ouders ivm tandenpoetsen.

Donderdagavond 21.05.15 is er een infomoment voor ouders om 19u ivm de verbouwing van onze school. Dan doen we onze plannen uit de doeken en krijg je ook de kans om vragen te stellen.

 

Het Sint-Lukas Basisschool Team

terug