Pedagogische studiedag en facultatieve verlofdag

Geplaatst op 30 jan 2019

Beste ouder,

donderdag 7 febrauri houden we onze 2de perdagogische studiedag. Op deze dag is er geen school, maar wel opvang. En op vrijdag 8 febrauri onze 2e facultatieve verlofdag, dan is er geen school en ook geen opvang.

Zie HIER de volledige brief met invulstrookje.

terug