Info werken speelplaats

Geplaatst op 19 feb 2019
Info werken speelplaats

Beste ouders,

Vanaf eind deze week zullen we op onze speelplaatsen soms een werfzone hebben. Er is steeds beschikbare ruimte om buiten te spelen tijdens de pauzes, waarbij we extra aandacht besteden aan de veiligheid van onze leerlingen. De aannemer zal beginnen met de heraanleg van de kleuterspeelplaats en een klein deel van niveau +1. Onze kleuters blijven op de bovenspeelplaatsen spelen en
komen niet op het straatniveau.

Met ons 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar gaan we gedurende de volledige periode van de werken spelen op het terrein van de hogeschool LUCA. Dit tijdens de voor- en namiddag speeltijd en de middag. Het 1e en 2e lj spelen op de benedenspeelplaats in de eerste fase of samen met de kleuters, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Zij blijven echter binnen onze campus en gaan niet naar het terrein van de hogeschool.

Onze opvang zal vanaf nu terug samen verlopen (kleuter en lager). Afwisselend gebruiken we de beschikbare ruimtes op de bovenspeelplaats. In de ochtend zullen kleuters en lagere school op dezelfde speelplaats verzamelen zoals we dit deden tijdens onze verbouwingswerken. De werken zullen normaal eindigen twee weken na de paasvakantie aangezien we met een kleine vertraging begonnen zijn.

Tot slot geven we graag nog even onze visie mee waar we als school achter staan, deze sluit aan bij het pedagogisch project van onze basisschool breder bij de overkoepelde vzw die ook een Kunsthumaniora en een Academie huisvest, met wie we de beschikbare buitenruimte delen. (Op de achterkant twee foto’s als voorbeeld.)

We willen gaan voor een inspirerende, duurzame en groene speelplaats,
... die leerlingen uitdaagt om creatief gebruik te maken van de speelplaats op een manier die aansluit bij hun interesses/leefwereld en hen stimuleert in hun individuele ontwikkeling
... die de beperkte ruimte optimaal benut en flexibiliteit toelaat
... die aandacht besteed aan verschillende zones met diverse spelmogelijkheden (actief, rustig, vrije expressie, sport,...) afhankelijk van de leeftijdsgroep.
En die rekening houdt met de circulatie/mobiliteit op de speelplaats.
 
Sint-Lukas Basisschool team
terug